15 Milyon Ton Mikroplastik Deniz Tabanını Kirletiyor

Avustralya’nın Ulusal Bilim Ajansı tarafından yayınlanan yeni bir rapora göre, derin okyanus tabanında tahminen 15 milyon ton mikroplastik birikti. Bu, okyanus yüzeyindeki plastik kirlilik miktarının iki katından daha fazla bir değer.

Araştırmacılar, Avustralya kıyı şeridinden yüzlerce kilometre mesafedeki yerlerde deniz tabanı çökeltilerini örneklediler ve mikroplastik miktarının beklenenden çok daha yüksek olduğunu keşfettiler. Raporda, bu kanıttan yola çıkarak, mikroplastiklerin okyanus çökeltilerinde ne kadar yaygın olabileceğini hesapladılar.

Önceki çalışmalar, okyanusa her yıl milyonlarca ton plastiğin girdiğini göstermiştir. Bilim adamları, plastik kirliliğini önemli bir ekolojik sorun olarak kabul etseler de, deniz dibine yakın plastik birikimi ve bunun deniz yaşamı ve ekosistemler üzerindeki etkilerinin ne olabileceği hakkında çok az şey biliniyor.

Mikroplastikler, uzunluğu 5 milimetreden az olan, susam tohumundan büyük olmayan plastik parçacıklardır.

Bilimsel araştırmadan sorumlu bir devlet kurumu olan Avustralya'nın Commonwealth Bilimsel ve Endüstriyel Araştırma Örgütü'nde (CSIRO) baş araştırma bilimcisi olan çalışmanın ortak yazarı Denise Hardesty, “Derin deniz çökeltilerindeki mikroplastik kirliliğin boyutu tarihsel olarak çok az biliniyordu” dedi. Bilim adamı ayrıca, “Mavi suların derinliklerini örneklemenin ne kadar zor, zaman alıcı ve maliyetli olduğu düşünüldüğünde bu anlaşılabilir bir durum. Ancak, küresel plastik kirliliğinin dağılımını ve potansiyel etkilerini tahmin etmek için, deniz tabanında ne kadar mikroplastik bulunduğunu anlamak zorundayız.” diye ekledi.

Denizdeki mikroplastikler

Bilim adamları, Büyük Avustralya Körfezi olarak bilinen güney Avustralya kıyılarındaki bir okyanus bölgesinde altı farklı noktadan örnek toplamak için uzaktan kumandalı araçlar (ROV) kullandılar. Kıyıdan 288 ila 356 kilometre mesafelerde, 1,655 ila 3,062 metre arasında değişen derinliklerde örnekleme yaptılar.

Numunelerin durulanması ve bir santrifüjde döndürülmesi organik maddeyi temizleyerek mikroplastiklerin saptanmasını kolaylaştırdı. Araştırmacılar daha sonra örnekleri floresan boyalarla boyadılar.

Örneklerde, tek bir gram deniz tabanı tortusu 14 plastik parçacığı tutuyordu. Bilim insanları, numunelerdeki ortalama parçacık sayısına ve 361,1 milyon km2'lik bir alanı kaplayan okyanusun büyüklüğüne dayanarak, deniz tabanındaki toplam küresel mikroplastik miktarının 15 milyon ton olacağını hesapladı.

Ancak Hardesty, dünya çapındaki okyanus mikroplastiklerinin miktarının çok daha yüksek olabileceğini söyledi. Büyük Avustralya Körfezi'nden gelen parçacık yoğunluğu, yoğun nüfuslu kıyı bölgelerine yakın okyanus bölgelerindekinden muhtemelen daha düşüktü. Mikroplastik okyanus kirliliğinin bilinen bir başka kaynağı olan plastik mikrofiberler, numuneler toplandıktan sonra tortu çekirdeklerinde buldukları liflerin giysi veya diğer kumaşlarla girmesi durumunda analizden çıkarıldı.

Hardesty, “Özellikle numune alma yaklaşımımızın ne kadar dikkatli olduğu düşünüldüğünde, kaydedilen bu kadar yüksek mikroplastik seviyelerine sahip olmayı beklemiyorduk,” dedi. “Bu nedenle, sonuçlarımız derin deniz çökeltilerinde ne kadar mikroplastik bulunduğuna dair ihtiyatlı bir tahmindir.” diye de ekledi.


İlginizi Çekebilecek Yazılar:

“15 Milyon Ton Mikroplastik Deniz Tabanını Kirletiyor” üzerine bir yorum

Yorum yapın