Soğukta Donma Lokal Donma nasıl başlar ? Dağcılıkta donmada ilkyardım

4ncü derece donmaya maruz kalmış Andy Henderson'un elleri

Medikal terminolojide donuk (ingilizce frostbite) olarak geçen lokal donma, dağcıların gerekli önlemleri almadığı, gereksiz risklere girdiklerinde başlarına gelen, parmak, el, ayak parmağı, ayak, burun, kulak gibi uzuvlarını kaybetmesine yol açan, bazı durumlarda ölümle sonuçlanabilecek bir durumdur.